Generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til Generalforsamling.

Den afholdes tirsdag, d. 9. juni 2020 – kl. 19 m. kaffe og kage på Værftet Restaurant & Bar, Marina Minde. Marinavej 1, 6320 Egernsund
Tilmelding nødvendig i forhold til bestilling og selvfølgelig med forbehold for Coranakrisen.

Tilmelding, forslag til bestyrelsen/generalforsamlingen kan ske på ved at sende en mail til backtotherootsfestival@gmail.com senest fredag d. 5 juni. kl. 12:00.

§ 6. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:

– Valg af dirigent.

– Formandens beretning.

– Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.

– Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.

– Behandling af indkomne forslag. Forslag til vedtægtsændringer – se bilag.

– Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på kr 100,00

– Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

– Valg af revisor og revisorsuppleant.

– Eventuelt.

Mvh Back to the Roots Festival

Vi glæder os til at se jer.