Generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til Generalforsamling.

Den afholdes Onsdag, d. 02. juni 2021 – kl. 19 m. kaffe og kage, øl og vand på Værftet Restaurant & Bar, Marina Minde. Marinavej 1, 6320 Egernsund
Tilmelding nødvendig i forhold til bestilling og selvfølgelig med forbehold for Coranakrisen.

Tilmelding, forslag til bestyrelsen/generalforsamlingen kan ske på ved at sende en mail til backtotherootsfestival@gmail.com senest tirsdag d. 25 maj. kl. 12:00.

§ 6. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:

– Valg af dirigent.

– Formandens beretning.

– Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.

– Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.

– Behandling af indkomne forslag. Forslag til vedtægtsændringer – se bilag.

– Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på kr 100,00

– Valg af bestyrelsesmedlemmer, Valg af formand og Sekretær.

– Eventuelt.

Mvh Back to the Roots Festival

Vi glæder os til at se jer.