Back to the Roots Festival

Presse

Omtale på Rootzone –

www.rootszone.dk/nedtaelling-til-ny-folk-festival/

Omtale i Jyske Vestkysten

www.jv.dk/artikel/2325057:SOenderborg–Med-foraaret-spirer-en-ny-festival

Omtale i Sønderborg Ugeavis

www.e-pages.dk/sonderborgugeavis/153/71

Omtale i Lokalavisen Sønderborg

www.soenderborg.lokalavisen.dk/back-to-the-roots-i-rinkenaes-/20160626/artikler/706289849/1987

Fin artikel om festivalen på Folkdanmarks hjemmeside

www.folkdanmark.dk/?p=1232

I listen på Gaffa

www.m.soundcheck.dk/live/event/184527

I listen på Kultunaut

www.kultunaut.dk/perl/arrmore/type-nynaut?ArrNr=10500240

I listen på Allevents

www.allevents.in/rinkenæs/back-to-the-roots-festival-2017/955825811205662

I listen på WherEvent

www.wherevent.com/detail/Back-to-the-Back-to-the-Roots-Festival-2017

I listen på Heyevent

www.heyevent.com/venue/a45yb5j2czhrsa

Vi takker for omtalen

Hvis i spotter omtale andre stedet høre vi meget gerne om det.