Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Hej. Sæt et kryds i kalenderen d. 30. April. Kl. 19:30. Vi holder Generalforsamling i Rinkenæs. Der tilgår mere info meget snart.

Indkaldelse til Back to the Roots Festival Generalforsamling 2024.

Dagsorden:
Forslag til dagsorden eller ændringer skal sendes til backtotherootsfestival@gmail.com senest 7 dage inden generalforsamlingen. Ønsker du at stille op til bestyrelsen eller har du forslag til dette sendes det også til samme e-mail.

Ønsker du taleret eller stemmeret på generalforsamlingen er det et krav at du er medlem af foreningen. Er du ikke medlem endnu kan du godt nå blive det. Se mere her —> https://bttr.dk/stot-os/

Dagsorden for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter.

➢ Valg af dirigent.

➢ Valg af referent.

➢ Valg af stemmetæller.

➢ Formandens beretning.

➢ Fremlæggelse af foreløbigt regnskab for årets festival.

➢ Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.

➢ Fremlæggelse af budget for det kommende år.

➢ Behandling af indkomne forslag.

➢ Fastsættelse af kontingent.

➢ Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

➢ Valg af revisor og revisorsuppleant.

➢ Eventuelt.

➢ Et lille indslag og en forfriskning