fbpx
Back to the Roots Festival

Author: Back to the Roots Festival

Back to the Roots 2021

Vi har i bestyrelsen besluttet at aflyse/udskyde den fysiske udgave af Back to the Roots festival 2021, på grund af den nu mere alvorlige Coronasituation. Det er med blødende hjerte, at vi er nødt til dette.

Vi vil kigge ind i, at vi måske laver en lille streaming udgave af festivalen, eller at vi udskyder festivalen, til Coronasituationen er under kontrol. Vi vil dog på nuværende tidspunkt ikke love noget endnu.

Husk at man gennem et medlemskab kan være med til at støtte festivalen fremadrettet. Se mere på http://bttr.dk/stot-os/ .

Pas godt på hinanden derude, så vi snart kan få vores normale kultur liv og aktiviteter tilbage igen.

Vi ønsker jer alle en dejlig jul og et godt nytår.

December 11, 2020     0 Comments

Generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til Generalforsamling.

Den afholdes tirsdag, d. 9. juni 2020 – kl. 19 m. kaffe og kage på Værftet Restaurant & Bar, Marina Minde. Marinavej 1, 6320 Egernsund
Tilmelding nødvendig i forhold til bestilling og selvfølgelig med forbehold for Coranakrisen.

Tilmelding, forslag til bestyrelsen/generalforsamlingen kan ske på ved at sende en mail til backtotherootsfestival@gmail.com senest fredag d. 5 juni. kl. 12:00.

§ 6. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:

– Valg af dirigent.

– Formandens beretning.

– Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.

– Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.

– Behandling af indkomne forslag. Forslag til vedtægtsændringer – se bilag.

– Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på kr 100,00

– Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

– Valg af revisor og revisorsuppleant.

– Eventuelt.

Mvh Back to the Roots Festival

Vi glæder os til at se jer.

May 26, 2020     0 Comments