Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Back to the Roots festivalen

Tirsdag den. 27. februar 2018  kl. 20.00

Benniksgaard Anneks, Sejrsvej 100, Rinkenæs, 6300 Gråsten

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 8. Helle Hviid – kasserer – modtager genvalg
 9. Svend Aage Wolff – sekretær – modtager genvalg
 10. Valg af suppleanter
 11. Valg af revisor og suppleant.
 12. Knud Hviid – revisor – modtager genvalg
 13. Valg af suppleant
 14. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Mail backtotherootsfestival@gmail.com

På bestyrelsens vegne

Søren Thygesen Kristensen

Formand